W ramach współpracy naszego Oddziału z Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA BROKERS, dla wszystkich biur rachunkowych reprezentowanych w Oddziale został wynegocjowany specjalny program ubezpieczeń OC.

  • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC BIURA RACHUNKOWEGO (10.000 EURO)
  • UBEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE
  • OC NADWYŻKOWE - wyższe sumy gwarancyjne (do 1 mln zł)
  • PODATKI - ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego, prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych
  • KADRY I PŁACE - ubezpieczenie obsługi kadr i płac
ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976