W ramach współpracy naszego Oddziału z Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA BROKERS, dla wszystkich biur rachunkowych reprezentowanych w Oddziale został wynegocjowany specjalny program ubezpieczeń OC.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC skonstruowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r

Opcja dla biur, które potrzebują wyższej ochrony niż obowiązkowe 10.000 Euro

Ubezpieczenia ryzyka, które występuje w każdym biurze rachunkowym, a nie jest objęte polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia kolejnego ryzyka, które występuje w każdym biurze rachunkowym i również nie jest objęte polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC

Aby złożyć wniosek o ubezpieczenie, należy zalogować się na platformie internetowej sagabrokers.pl, podając swój login w systemie (adres e-mail) oraz ustalone przy rejestracji hasło.

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną należy zadbać  o terminowe składanie wniosków (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

Zachęcamy również do zapoznana się z nowymi ubezpieczeniami przygotowanymi dla biur rachunkowych

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego

ubezpieczenie-mienia

ubezpieczenie-cyber-produkt

 

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close