Członków Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy zapraszamy na spotkania klubowe w formie zdalnej (tzw. webinar).

Terminarz odczytów

termin czas trwania prelegent temat
22.09.2023
13.00-15.00
Beata Klejbach - starszy inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Program Płatnik, a e-Płatnik w PUE - przybliżenie funkcjonalności, formy kontaktu z ZUS dla płatników składek
27.09.2023
10.00-12.30
Anetta Wawrowska – Zastępca Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZU
w Bydgoszczy dr Jerzy Kąkol – Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS w Bydgoszczy

Tomasz Kamiński – doradca personalny w Wojewódzkim Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności

Michał Świerczyński – specjalista ds. Rynku Pracy w  Fundacji Aktywizacja  

Piotr Kopyciński – PFRON

Joanna Juszczyk – przedstawiciel przedsiębiorców

Pracownik z niepełnosprawnością. Vademecum dla przedsiębiorcy

Niezdolność do pracy i niepełnosprawność w aspekcie braku ograniczeń zatrudnienia

Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych

Szeroko o aktywizacji, zarządzaniu i zatrudnieniu Osób z Niepełnosprawnościami i „moście”, który tworzymy

Pomoc  ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością

Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Dobre praktyki”\

Zapisy na odczyty przyjmujemy drogą mailową: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976