Klub Biur Rachunkowych powołany został uchwałą nr 98/20/Z/2021 Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 21 września 2021 roku.

Celem Klubu jest integracja i aktywizacja środowiska biur rachunkowych oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy osobami usługowo zajmującymi się prowadzeniem ksiąg rachunkowych z terenu działania Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy.

Władze Klubu

Na Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 04 października 2023 rok wybrano Zarząd Klubu Biur Rachunkowych:

Piotr Kica - Przewodniczący

Sylwia Kleina - Sekretarz

Ewa Barnik - Członek

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • organizowanie spotkań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym
  • wzajemną wymianę doświadczeń związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
  • podnoszenie świadomości w zakresie wymogów rachunkowości wśród uczestników życia gospodarczego
  • formułowanie propozycji przedsięwzięć na rzecz członków Klubu do realizacji przez Oddział
  • promowanie działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w swoim środowisku zawodowym
  • propagowanie zasad etyki zawodowej i krzewienie poczucia godności zawodowej
  • organizowanie spotkań integracyjnych

Klub Biur Rachunkowych zrzesza osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • są członkami zwyczajnymi, zwyczajnymi-dyplomowanymi księgowymi lub członkami honorowymi Oddziału
  • prowadzą działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • zadeklarowały przynależność do Klubu

Jak zostać członkiem Klubu?

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Klubie Biur Rachunkowych, a jesteś już członkiem Oddziału Okręgowego SKwP w Bydgoszczy wystarczy przesłać zgłoszenie.

Jeżeli jesteś zainteresowany Klubem Biur Rachunkowych, a nie jesteś jeszcze członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej i wysłania zgłoszenia przystąpienia do Klubu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close