Klub Seniora powołany został uchwałą nr 97/20/Z/2021 Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 21 września 2021 roku.

Władze Klubu

Na Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 11 października 2023 rok wybrano Zarząd Klubu Seniora:

Maria Chołuj - Przewodnicząca

Romana Jagła-Dutka- Sekretarz

Romuald Jankowski - Członek

Celem Klubu jest zapewnienie więzi organizacyjnej między członkami Stowarzyszenia, które swój okres aktywności zawodowej wypełniły lub wypełniają pracą w dziedzinie rachunkowości.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • organizowanie spotkań oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i itp.
  • inicjowanie spotkań z młodymi adeptami zawodu księgowego w celu wymiany doświadczeń nabytych w okresie pracy zawodowej
  • propagowanie zasad etyki zawodowej i krzewienie poczucia godności zawodowej,

Do Klubu Seniora zapraszamy osoby, które ukończyły 60 lat i są członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jak zostać członkiem Klubu?

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Klubie  Seniora, a jesteś już członkiem Oddziału Okręgowego SKwP w Bydgoszczy wystarczy przesłać zgłoszenie;.

Jeżeli jesteś zainteresowany Klubem Seniora, a nie jesteś jeszcze członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej i wysłania zgłoszenia przystąpienia do Klubu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@bydgoszcz.skwp.pllub przesłać pocztą: ul. Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close