Zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy SKwP 128/Z/obieg/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Obowiązuje od dnia 01 września 2022 roku

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976