Zapraszamy członków Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy na odczyt ONLINE
17 listopada 2023
w godz. 13.o0- 15.00

Tematem spotkania będą:

"Świadczenia przyznawane przez ZUS z ustawy emerytalno - rentowej"

Program:

  •  Świadczenia długoterminowe przyznawane i wypłacane przez ZUS z Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1251), Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o Emeryturach Pomostowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 164), oraz Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o Nauczycielskich Świadczeniach Kompensacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 301).
  • Wnioski o świadczenia wraz z wymaganymi załącznikami - zasady prawidłowego wypełniania i składania do ZUS w formie papierowej i elektronicznej.

 

Spotkanie poprowadzi:

Urszula Wilczyńska - Starszy inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Zapisy: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close