08 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy członków Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy na spotkanie klubowe na temat:

Wymogi i ograniczenia w relacjach pomiędzy członkami zarządu a spółkami kapitałowymi

  • Umowy zawierane pomiędzy spółką a członkiem zarządu
  • Umowy wymagające zgody zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy
  • Czynności wymagające zgody zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy
  • Stosunek pracy przy jednoosobowych lub prawie jednoosobowych spółkach zoo
  • Skutki prawne umów zlecenia i umów o pracę w podmiotach powiązanych

Spotkanie poprowadzi pan Piotr Janczarek

adwokat, specjalizuje się w prawie spółek handlowych - sporach korporacyjnych, przekształceniach, organizacji sukcesji w firmach, wykonujemy due diligence przy sprzedaży przedsiębiorstw oraz kształtowaniu struktur podmiotowych u klientów

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close