Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
450,- zł od osoby
410,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 15 marca 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Anna Mełgieś - specjalista z zakresu podatku VAT, doradca podatkowy, pracownik DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie, wieloletni wykładowca SKwP

CEL

Przekazanie podstawowych informacji w zakresie identyfikacji i kwalifikacji transakcji realizowanych z kontrahentami zagranicznymi dla potrzeb VAT, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i związane z nimi ryzka.

PROGRAM

 1. Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz znaczenie statusu nabywcy i miejsca jego siedziby/zamieszkania dla ustalenia kraju właściwego do poboru podatku z tytułu danej transakcji
 2. Problematyka terytorialności VAT oraz statusu podatnika w kontekście ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów lub usługi
 3. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług na przykładach
 4. WDT czy WSTO – przesłanki uznania sprzedaży za WDT objęte VAT 0% i kwalifikacja czynności niespełniających tych przesłanek,
 5. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju
 6. Eksport towarów
 7. Obowiązek rozliczenia WNT, importu usług oraz dostawy dla której podatnikiem jest nabywca  – zakres danych do ustalenia i przekazania przed złożeniem zamówienia oraz skutki nieprawidłowości w tym zakresie,
 8. Odliczenie podatku naliczonego związanego z importem towarów.
 9. Transakcje seryjne – wybrane zagadnienia dotyczące problematyki przyporządkowania transportu i zidentyfikowania dostawy transgranicznej (WDT, WNT, eksport towarów, import towarów),
 10. Sprzedaż towarów i świadczenie usług na rzecz konsumentów zagranicznych – podstawowe informacje dotyczące specyfiki rozliczeń VAT przy sprzedaży na rzecz tej grupy nabywców i związanych z tym ryzyk,
 11. Firmowe zakupy przez Internet i podczas zagranicznej delegacji – wybrane problemy praktyczne.
 12. Pytania uczestników.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 410 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 410 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 410 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 450 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close