Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
420,- zł od osoby
400,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 17 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 15.35
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Agnieszka Kaczmarek - specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami w Oddziale Lubuskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zajmująca się na co dzień zagadnieniami z zakresu dofinansowań i refundacji ze środków PFRON. Prowadziła wiele szkoleń i warsztatów, zarówno grupowych i indywidualnych, potrafiąca w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

PROGRAM

 1. Analiza orzeczeń o niezdolności do pracy wydawanych przez MSWiA, KRUS, ZUS oraz orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Zasady korzystania z środków PFRON związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
 • warunki ubiegania się o dofinansowanie
 • na kogo przysługuje dofinansowanie, rodzaje niepełnosprawności, orzecznictwo o niepełnosprawności
 • wysokość dofinansowania w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz schorzenia
 • definicja kosztów płacy
 • co to jest efekt zachęty i jak do ustalić
 • terminy na składanie wniosków
 1. Przygotowanie firmy do rejestracji w PFRON – główne zasady i dokumenty oraz omówienie procedury rejestracji.
 2. Przygotowanie wniosków niezbędnych do uzyskania dofinansowania w formie papierowej:
 • WN-D
 • zasady prawidłowego wypełniania dokumentów WN-D
 • zasady dotyczących wyliczania średniego zatrudnienia za okres sprawozdawczy
 • ćwiczenia praktyczne
 • b) INF-D-P
 • zasady prawidłowego wypełniania dokumentów INF-D-P
 • zasady naliczania kosztów płacy
 • pomniejszenia dofinansowań o pomoc uzyskaną ze środków publicznych
 • ćwiczenia praktyczne
 •  INF-O-PP
 • zasady prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej
 • pomniejszenia dofinansowań o pomoc uzyskaną ze środków publicznych
 1. Jak poprawić błędny wniosek?

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 400 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 400 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 400 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 420 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy o

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close