Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 08 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Samir Kayyali - Doradca podatkowy. Prowadzi platformę szkoleń e-learningowych w zakresie prawa podatkowego. Mówi o podatkach „w ludzkim języku”, występując na wielu eventach, branżowych spotkaniach i konferencjach. Swoją wiedzą chętnie dzieli się w mediach społecznościowych i podczas indywidualnych konsultacji.

PROGRAM

 1. Wstęp do podatku minimalnego – koszty usług niematerialnych a minimalny CIT
  a) Likwidacja limitu w kosztach podatkowych kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych
  b) Koszty usług niematerialnych jako jedna z podstaw naliczenia podstawy opodatkowania minimalnym CIT
  c) Rozliczenie kosztów usług niematerialnych poniesionych przed 1.1.2022
  d) Interpretacje KIS, wzory i przykłady rozliczeń
 2. Przesłanki naliczenia minimalnego CIT. Pierwszy okres naliczenia:
  a) Strata podatkowa jako pierwsza przesłanka liczenia minimalnego CIT
  b) Niska rentowność jako druga przesłanka liczenia minimalnego CIT
  c) Przyczyny wprowadzenia minimalnego CIT – wykładnia celowościowa
  d) CIT minimalny a klasyczny CIT – wzajemne relacje, odliczenia
  e) Zwolnienie na lata 2022 -2023
  f) Stawka podatku
 3. Uniknięcie minimalnego CIT – krok 1: wyłączenia podmiotowe
  a) podatnicy rozpoczynający działalność
  b) przedsiębiorstwa finansowe
  c) podatnicy ze spadkiem przychodów
  d) podatnicy z określoną strukturą udziałową
  e) wyłączenia branżowe
  f) ominięcie podatku minimalnego przy powiązaniach grupowych
  g) podatnicy komunalni
  h) mali podatnicy
  i) podatnicy z określoną strukturą rentowności z lat poprzednich
  j) inne wyłączenia
 4. Uniknięcie minimalnego CIT – krok 2: próg rentowności
  a) amortyzacja
  b) leasing finansowy i operacyjny
  c) przypadki, gdy cena przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw
  d) zbywanie wierzytelności
  e) wzrost kosztów energii elektrycznej
  f) podatki pomijane przy wyliczaniu progu rentowności
  g) pomijanie części wynagrodzeń i pochodnych
 5. Podstawa opodatkowania, wpłata podatku, odliczenia
  a) dwie metody liczenia podstawy opodatkowania
  b) wpływ przychodów podatkowych na podatek minimalny
  c) koszty usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych jako element podstawy opodatkowania
  d) koszty finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych jako element podstawy opodatkowania
  e) odliczenia od podstawy opodatkowania – ogólne oraz dokonywane przez podmioty strefowe
  f) stawki i odliczenia oraz wpłata podatku.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 300 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 300 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close