Drodzy Nauczyciele, Wykładowcy i Egzaminatorzy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce!

Z okazji Dnia Nauczyciela

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Bydgoszczy serdecznie dziękuje Państwu
za ogromne oddanie i zaangażowanie w edukację księgowych
oraz za życzliwość, uśmiech i cierpliwość dla słuchaczy i pracowników Biura.

Życzymy Państwu samych dobrych dni, wiele pomyślności i radości!

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close