Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy zawiadamia, iż

ZEBRANIE CZŁONKOWSKIE

odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 roku

o godz. 16.30 w pierwszym terminie,
o godz.
16.45 w drugim terminie,

w restauracji „TELIMENA” przy ul. Fordońskiej 15 w Bydgoszczy

W trakcie Zebrania odbędzie się występ zespołu SOPRANO&PIANO.

 

Proponowany porządek obrad Zebrania Członkowskiego (regulamin obrad przesyłamy w załączeniu)

 • Otwarcie Zebrania.
 • Ustalenie techniki głosowania.
 • Wybór Prezydium Zebrania.
 • Uchwalenie porządku i regulaminu obrad Zebrania.
 • Wybór komisji Zebrania.
 • Informacja o działalności Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy w okresie kadencji 2019-2022.
 • Przedstawienie projektu programu działania Oddziału na lata 2023-2026.
 • Dyskusja nad informacją z działalności i planem działania.
 • Komunikat Komisji Wyborczej w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na delegatów na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów.
 • Zgłaszanie kandydatów na delegatów na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów.
 • Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie listy kandydatów na delegatów na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej ds. wyborów.
 • Głosowanie w sprawie delegatów na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów.
 • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o wynikach wyborów na delegatów na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów.
 • Przemówienia końcowe i zamknięcie Zjazdu.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia:

tel. 52 348-43-77, 52 348-43-80, e-mail: biuro@bydgoszcz.skwp.pl

Warunkiem udziału w Zebraniu jest uregulowanie zaległych składek członkowskich.

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close