Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izba Doradców Podatkowych zapraszają swoich członków na konferencję:

„OBOWIĄZEK PODATKOWY
A ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY”

23 listopada 2023

do hotelu CITY w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6

PROGRAM

10:00 powitanie Gości
10:00-10:15 podpisanie porozumienia o współpracy między Oddziałem Okręgowym w Bydgoszczy SKwP a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem KIDP
10:15 - 10:55 Pojęcie wartości majątku i wartości emisyjnej udziałów w przypadku łączenia spółek - ujęcie podatkowe
Doradca podatkowy Artur Barczak
10:55 – 11:30 Odpisy aktualizujące wartość aktywów a podatek dochodowy bieżący i odroczony
biegły rewident Maciej Czapiewski 
11:30 - 12:00 przerwa kawowa
12:00 - 12:45 Usługi niematerialne pomiędzy podmiotami powiązanymi - ryzyka, kierunek orzecznictwa, perspektywy
Doradca podatkowy Michał Zbutowicz
12:45 - 13:30 Zasada ostrożności a treść ekonomiczna sprawozdania finansowego
dr hab. Grażyna Voss

 Konferencja jest bezpłatna. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są poprzez formularz zgłoszenia.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close