Przypominamy, że w dniu 13 lipca br. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.
Wydłużenie terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie
dotyczy spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r.,
które obowiązane są zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie później
niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do zgłaszania informacji do CRBR o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
obowiązane są:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
  2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 623);
 • od 1 marca 2021 r. proste spółki akcyjne.

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się
wyłącznie przez system teleinformatyczny CRBR za pośrednictwem dedykowanej strony -
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close