W wyniku rezygnacji pani Krystyny Morkowskiej z funkcji członka Zarządu Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy w skład Zarządu weszła pani Katarzyna Łukowska, która w ostatnich wyborach zdobyła w kolejności największą liczbę głosów.

Członkowie Zarządu na posiedzeniu w dniu 15 września przeprowadzili wybory uzupełniające na zwolnioną funkcję, w wyniku których skład Zarządu przedstawia się następująco:

 

dr hab. Grażyna Voss - Prezes

Ewa Majewska-Ptasznik - Wiceprezes ds. organizacyjnych

Elżbieta Hartwich - Wiceprezes ds. szkolenia

Mariusz Antczak - Skarbnik

Katarzyna Łukowska - Sekretarz

Stanisława Gudebska - Członek

Łucja Koziełek - Członek

Danuta Pinuszewska - Członek

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności księgowych!

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close