Z ulgą i radością przyjęliśmy do wiadomości nowe rozporządzenie Ministra Edukacji, w myśli którego "w okresie od dnia 29 czerwca 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r. kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej".

Wszystkich słuchaczy przerwanych w marcu kursów będziemy informować o zasadach i terminach wznawianych zajęć.

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close