16 października 2019 roku zawarte zostało porozumienia o współpracy między Oddziałem Okręgowym w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce porozumienie podpisała Prezes Zarządu dr Grażyna Voss i Wiceprezes Zarządu Krystyna Morkowska, a w imieniu Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Andrzej Pasek.

Strony porozumienia, kierując się wspólną misją upowszechniania wiedzy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się rachunkowością i podatkami, zwiększenia poprawności wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych, a także podnoszenia poziomu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego zobowiązały się do upowszechniania i popularyzacji wśród członków Stowarzyszenia oraz w środowisku zawodowym księgowych i przedsiębiorców wiedzy z zakresu funkcjonowania systemy podatkowego oraz obowiązków podatników i płatników, a także podnoszenia świadomości podatkowej i kompetencji osób trudniących się zawodowo rachunkowością i podatkami.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close