13 września br. odbyło się pierwsze po ukonstytuowaniu posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w kadencji 2023-2026.

Uczestniczyło w nim 36. członków Zarządu Głównego, przewodniczące Głównej Komisji Rewizyjnej – Bożena Pustelnik i Głównego Sądu Koleżeńskiego – Anita Tomaszewska oraz Michał Flont, prezes Spółki Rachunkowość.

Na posiedzeniu, prezes Zarządu Głównego dr. hab. Stanisław Hońko, prof. US przedstawił założenia organizacyjne dotyczące działalności Zarządu i jego Prezydium, w bieżącej kadencji oraz wskazał m.in. główne zadania oraz zasady współpracy w ramach całego Stowarzyszenia.

Powołane zostały nowe składy osobowe komisji i rad Zarządu Głównego SKwP na kadencję 2023-2026, a także utworzono Zespół Ekspertów SKwP, do zadań którego należeć będzie m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz uczestniczenie w wystąpieniach związanych z problematyką stosowania przepisów prawa. Kierowanie pracami Zespołu powierzono prof. Waldemarowi Dotkusiowi – koordynatorowi zespołu.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close