Szanowni Państwo,
w dniu 1 czerwca 2020 r., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskało pisemną odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej, na pismo z dnia 11 maja 2020 r., dotyczące możliwości przeprowadzania przez placówki SKwP egzaminów w trybie stacjonarnym.

"W myśl ww. rozporządzeń od 4 maja 2020 r. kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (kursowych) może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej (kursu) po uzyskaniu zgody słuchacza (uczestnika) danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza (uczestnika) – po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[1]. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne przeciwepidemiczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy oraz wsparcie organów prowadzących i dyrektorów szkół (placówek) w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19."

 

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close