Zapraszamy członków Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy na odczyty online:

22 września 2023 roku w godz. 13.00-15.00

Program Płatnik, a e-Płatnik w PUE - przybliżenie funkcjonalności, formy kontaktu z ZUS dla płatników składek"

  • Zasady przekazywania dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących oraz rozliczeniowych do ZUS przez płatników składek
  • Program Płatnik, a e-Płatnik – omówienie podobieństw i różnic
  • Elektroniczne formy kontaktu z ZUS dla płatników składek

Spotkanie poprowadzi:
Beata Klejbach - starszy inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

27 września 2023 roku w godz. 1000-12.30

Pracownik z niepełnosprawnością. Vademecum dla przedsiębiorcy

10.00- 10.05 Anetta Wawrowska – Zastępca Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS
w Bydgoszczy – powitanie uczestników webinarium

10.05 – 10.25 dr Jerzy Kąkol – Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS w Bydgoszczy -  „Niezdolność do pracy i niepełnosprawność w aspekcie braku ograniczeń zatrudnienia”

10.25 – 10. 45 Tomasz Kamiński – doradca personalny w Wojewódzkim Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności – „Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych”

10.45 – 11.05 Michał Świerczyński – specjalista ds. Rynku Pracy w  Fundacji Aktywizacja – „Szeroko o aktywizacji, zarządzaniu i zatrudnieniu Osób z Niepełnosprawnościami i „moście”, który tworzymy.”

11.05 – 11.35 Piotr Kopyciński - PFRON – „Pomoc  ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić Ozn.”

11.35 – 11.50 Joanna Juszczyk – przedstawiciel przedsiębiorców – „Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Dobre praktyki”

11.50 -12.30 panel dyskusyjny

Zapisy na odczyty przyjmujemy drogą mailową: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close