Zapraszamy do udziału w

OBLIGATORYJNYM DOSKONALENIU ZAWODOWYM BIEGŁYCH REWIDENTÓW
w 2020 roku

W tym roku mija 3-letnim okres rozliczeniowy zarówno dla biegłych rewidentów wykonujących jak i nie wykonujących zawodu, w ramach którego należy wykazać 120 godzin lekcyjnych szkoleń.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy zaprasza do udziału w następujących szkoleniach:

  • 14 października 2020 r.

Moduł 28.2020.8.A Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

  • 15 października 2020 r.

Moduł 26.2020.8.R Przychody ze sprzedaży ustalanie, ujmowanie i prezentacji w świetle ustawy o rachunkowości

  • 23 października 2020 r.

Moduł 27.2019.AR.8 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

  • 04 listopada 2020 r.

Moduł 22.2019.A.8 Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

  • 05 listopada 2020 r.

Moduł 20.2019.AR.8 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

 

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close