Zapraszamy do udziału w kursie:

PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW

 CEL:

Przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów i rozporządzeń Ministra Finansów.

 UCZESTNICY KURSU:

Kurs przeznaczony dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, jak również dla osób, które prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz pragną pogłębić i uaktualnić posiadaną wiedzę.

 

PROGRAM:

 • Podmioty obowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Dowody księgowe będące podstawą zapisów w księdze
 • Ewidencje, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy prowadzący księgę
 • Zasady sporządzania i wyceny spisu z natury
 • Terminy ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księdze
 • Zamknięcie księgi podatkowej i ustalenie dochodów

ILOŚĆ GODZIN:

44 godzin lekcyjne, w tym:

 • 28 godzin zajęć teoretycznych
 • 16 godzin programu komputerowego SYMFONIA lub INSERT

TRYB ZAJĘĆ:

system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45.

OPŁATA

 • 680 zł - dla członków wspierających SKwP
 • 680 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 680 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 750 zł - dla pozostałych osób

Osoby indywidualne mogą wnosić opłatę w dwóch ratach.

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

ZAKOŃCZENIE KURSU:

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88
lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close