Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje, które mogą być pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r.

W dokumencie opublikowanym na stronie internetowej ⇒www.gov.pl⇐, poruszono następujące zagadnienia:

  • założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • inwentaryzacja w czasie COVID -19,
  • ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (sf):
    • wsparcia uzyskanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy,
    • dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19,
  • ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych,
  • wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych,
  • sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19.

(...)

Krzysztof Hałub

Więcej na stronie Aktualności Wydawnictwa "Rachunkowość".

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close