W ramach corocznego spotkania z cyklu EKONOMISTA WOBEC WYZWAŃ RYNKU PRACY, które odbyło się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej 98,  nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy między Szkołą a Stowarzyszeniem. W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce porozumienie podpisała Prezes Zarządu pani dr Grażyna Voss i dyrektor Biura Zarządu pani Małgorzata Małowińska, a w imieniu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy pani Dyrektor Joanna Wójt. W ramach podpisanego porozumienia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce objęło patronatem klasę I eg kształcącą w zawodzie technik rachunkowości.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close