Zapraszamy do udziału w CZWARTEJ DEBACIE O ETYCE W RACHUNKOWOŚCI na temat „Odpowiedzialność w zawodach rachunkowości”

25.11.2022 godz. 17.30

PROGRAM:

1. Oficjalne otwarcie debaty  - prof. dr hab. Zbigniew Luty, Prezes Zarządu OD SKwP we Wrocławiu
2. Prezentacja wyników badań ankietowych dylematów etycznych księgowych  - dr Paweł Żuraw, Członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu

3. Etyka zawodowej odpowiedzialności: relacja prawa naturalnego i prawa stanowionego w finansach, relacja między działami etyki: aksjologia (wartości) - aretologia (sprawności) - deontologia (powinności) i ich praktycznego zastosowania - o. dr hab. Kazimierz Papciak, profesor nadzwyczajny PWT we Wrocławiu, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN w kadencji 2015-2019; członek rady programowej Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego w Warszawie od 2021; członek Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej.

Dyskusja z udziałem uczestników debaty
Pytanie 1: Czy zasada etyczna nazwana zasadą odpowiedzialności musi być rozumiana jako działanie zgodne z obowiązującym prawem i standardami zawodowymi? Jak należy się zachować, gdy wystąpi zmiana prawa, którego z etycznego punktu widzenia nie akceptujemy?
Pytanie 2: Czy można mówić, że rachunkowość i ludzie pracujący w rachunkowości wykształcili kulturę zawodową, obejmującą m.in. uwarunkowania społeczne, historyczne i kulturowe. Czy powstał specyficzny relatywizm etyki zawodowej w rachunkowości?

Pytanie 3: Czy pomijanie szczegółowości informacji - zgodnie z zasadą istotności - jest półprawdą czy prawdą? Czy półprawda to zafałszowanie, a zatem zachowanie nieetyczne?

Pytanie 4: Czy teoria reifikacji ma zastosowanie do norm etycznych?

ORGANIZACJA:
1,5 godzinna debata będzie dotyczyć m.in. następujących kwestii:

• Zakres stosowania i użyteczność dylematów etycznych w praktyce zawodowej księgowych.
• Aspekty prawne i etyczne odpowiedzialności zawodowej.
• Relacja prawa naturalnego i stanowionego w finansach.
• Kultura etyki, prawda i półprawda, teoria reifikacji, a normy etyczne w działalności księgowych.

Udział możliwy w formie ONLINE za pomocą platformy MS Teams poprzez poniższy link

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close