25 maja w godzinach od 9.00 do 14.00 zapraszamy na szkolenie on-line na temat:

"Czas pracy – praktyczny warsztat z planowania i rozliczania czasu pracy"

Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omawiane są praktyczne przykłady z życia, uczestnicy wspólnie z wykładowcą wykonują ćwiczenia i zadania, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach.

Szkolenie odbędzie się w formule on-line, (tzw. webinar), poprzez platformę clickmeeting.com.

Zapraszamy do zapisów!

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close