W Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce można uzyskać tytuł

certyfikowanego eksperta usług księgowych

który gwarantuje, iż legitymująca się nim osoba posiada sprawdzoną oraz aktualizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania usług księgowych.

Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych może uzyskać osoba, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku
    w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
  2. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
  3. rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
  4. uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku,
  5. jest członkiem Stowarzyszenia,
  6. odbyła szkolenie kursowe i złożyła egzamin kwalifikacyjny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu CEUK (certyfikowanego eksperta usług księgowych) zapraszamy na najbliższy kurs, który rozpoczyna się 17 października 2022.

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close