Zapraszamy do udziału w

AKCJI EDUKACYJNEJBILANS 2020”

Akcja edukacyjna „BILANS 2020” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestii podatkowych.

Szkolenie obejmuje 4 dni zajęć (łącznie 28 godzin) , w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

  1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego
  2. Wybrane zagadnienia z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
  4. Podatek od towarów i usług

Szkolenia realizowane będą w formule ONLINE poprzez platformę Clickmeeting od listopada 2020 do stycznia 2021.

 Cena szkolenia obejmuje:

  • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wysłane na adres poczty elektronicznej uczestnika

Cena przy zakupie całego pakietu wynosi:

  • 960 zł dla członków zwyczajnych, członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną3+ i Kartą Dużej Rodziny (wymagane jest opłacenie składki rocznej łącznie z 2020 rokiem)
  • 120 zł dla pozostałych osób

 Cena 1 modułu wynosi:

  • 240 zł dla członków zwyczajnych, członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną3+ i Kartą Dużej Rodziny (wymagane jest opłacenie składki rocznej łącznie z 2020 rokiem)
  • 280 zł dla pozostałych osób

Zapraszamy do zapisów!

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close