Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy zaprasza na

AKCJĘ EDUKACYJNĄ BILANS 2022

adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W trakcie szkolenia obejmującego 3 dni zajęć (łącznie 21 godz.), omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym.

Tematyka szkoleń obejmuje trzy moduły szkoleniowe, w tym jeden z rachunkowości i dwa z podatków:

  1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
  3. Podatek od towarów i usług

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenia będą organizowane w tradycyjnej formie stacjonarnej, a także w formie online.

TERMINY SZKOLENIA BILANS 2022

Forma Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Zgłoszenie
online 01.02.2023

Zamknięcie roku

02.02.2023

Podatek dochodowy

10.02.2023

Podatek VAT

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close