Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
zaprasza do skorzystania z

Akcji Edukacyjnej „BILANS 2021”,


adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych i dyplomowanych księgowych.

Akcja edukacyjna „BILANS 2021” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestii podatkowych.

Szkolenie obejmuje 3 dni zajęć (łącznie 21 godzin), w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające zmiany przepisów, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

  1. Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
  3. Podatek od towarów i usług

Szkolenia odbywać się będą w formie stacjonarnej w Bydgoszczy i Grudziądzu oraz w formie ON-LINE.

Do akcji edukacyjnej „BILANS 2021” polecamy numer specjalny Rachunkowości „Zamknięcie Roku 2021”.

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close