Z przyjemnością informujemy, iż 11 września 2020 r. pomiędzy  Oddziałem w Bydgoszczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a Oddziałem Okręgowym w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zawarte zostało porozumienie o  współpracy.

W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce porozumienie podpisała prezes Zarządu dr hab. Grażyna Voss i dyrektor Biura Małgorzata Małowińska, a w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zastępca dyrektora Anetta Wawrowska.

Strony Porozumienia zobowiązały się do upowszechniania wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród członków Stowarzyszenia oraz w środowisku zawodowym księgowych i przedsiębiorców.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close