Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Mariola Niełacna  - Prowadząc szkolenia dzielę się swoim ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku starszego inspektora pracy – specjalisty oraz oskarżyciela publicznego w Państwowej Inspekcji Pracy. Poznałam relacje konfliktowe między pracownikiem a pracodawcą, słabe strony przedsiębiorców oraz przyczyny wielu podstępowań sądowych. Uzyskałam specjalizację w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenia związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstw przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową i pełniłam funkcję oskarżyciela publicznego na salach sądowych. Od 8 lat świadczę usługi doradcze - pomagam pracodawcom zmierzyć się z przepisami prawa pracy i specjalizuję się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Przygotowuję dla firm dokumentację wewnątrzzakładową, przeprowadzam audyty, wdrażam dobre praktyki i staram się podpowiadać najlepsze rozwiązania w trudnej sytuacji zakładu lub konfliktu z pracownikiem.  Wykładam prawo pracy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prowadzę szkolenia zawodowe oraz dokształcające współpracuje z kancelarią prawną. Wiedza zdobyta dzięki studiom podyplomowym z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dodatkowo rozszerza mój profil działalności.

PROGRAM

1.  Nowa treść rozporządzenia i konieczność dostosowania przepisów wewnątrzzakładowych

 • Co się zmieniło i od kiedy?
 • Kogo dotyczą przepisy w zakresie nowego wyposażenia stanowiska pracy?
 • Kiedy pracownikowi przysługuje refundacja okularów lub szkieł kontaktowych i czy jest to obowiązek pracodawcy?
 • Ile czasu ma pracodawca na wprowadzenie zmian?
 • Konsekwencja niewprowadzenia zmian od 17.11.2023r.

2. Prawidłowa treść  zarządzeń i wniosków obowiązujących w zakładzie

 • Zasady dofinansowań do okularów lub szkieł,
 • Tworzenie procedur wewnątrzzakładowych regulujących finansowanie i dofinansowanie okularów lub szkieł kontaktowych,
 • Wnioski o dofinasowanie oraz procedury ich akceptacji,
 • Dokumentacja związana z wnioskami o doposażenie stanowiska pracy, akceptacje i potwierdzanie czasu pracy,
 • Wnioski pracowników o podnóżek i uchwyt na dokumenty,
 • Dodatkowy monitor, klawiatura i mysz – obowiązek czy dobrowolność?
 • Zarządzenia/regulaminy w zakładzie – przykłady zapisów.

3. Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników przed rozpoczęciem prac związanych z wprowadzeniem zmian zakładzie.

 • Jak przeprowadzić obowiązkowe konsultacje z pracownikami?
 • Obowiązkowa dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie konsultacji,
 • Konsekwencje braku konsultacji

4. Praca na laptopie lub tablecie a obowiązki pracodawcy.

 • Dlaczego nie dla wszystkich urządzeń mają zastosowanie przepisy rozporządzenia?
 • Różnica między systemami przenośnymi nieprzeznaczonymi a przeznaczonymi do użytkowania na danym stanowisku pracy.

5. Praca zdalna  - obowiązki pracodawcy.

 • Zmiany w dokumentacji związanej z wykonywana pracą zdalną lub hybrydową,
 • Nowe potwierdzenia zapoznania z oceną ryzyka oraz informacją zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
 • Konieczność doposażenia w monitor lub podkładkę pod laptopa – obowiązek czy dobrowolność,
 • Kiedy krzesło i biurko od pracodawcy będą obowiązkowe

6. Obowiązek przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

 • Co to jest i jak przeprowadzić?
 • Lista kontrola ułatwiająca dokonanie oceny.

7. Aktualne stanowiska PIP i MRPIPS.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 300 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 300 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close