Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
400,- zł od osoby
360,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 14 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Michał Rogoziński - Doradca Podatkowy

PROGRAM

Otoczenie prawne organizacji 

 • Charakterystyka fundacji i stowarzyszeń
 • Statut organizacji
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Działalność statutowa a działalność gospodarcza
 • Zbiórki publiczne

Rachunkowość organizacji

 • Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
 • Specyfika planu kont organizacji
 • Sprawozdanie finansowe organizacji
 •  Szczególne obowiązki raportowania organizacji
 • Ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych (składki członkowskie, darowizny)

Aspekty podatkowe funkcjonowania organizacji

 • Organizacje jako podatnicy podatku VAT
 • Opodatkowanie organizacji podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • Organizacje jako podatnicy podatku PCC
 • Organizacje jako płatnicy podatku od wynagrodzeń
 • Wolontariat i świadczenia nieodpłatne
 • Obowiązki organizacji w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
 • Likwidacja organizacji

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 360 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 360 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 360 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 400 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close