Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
780,- zł od osoby
700,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • szkolenie dwudniowe
 • 15 marca 2024 r. od godz. 16.00 do 20.30
 • 16 marca 2024 r. od godz. 08.30 do 15.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Bożena Wilk- biegły rewident, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister ekonomii. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie „Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt”. Ma doświadczenie zawodowe głównej księgowej i prowadzącej biuro rachunkowe. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowca z zakresu rachunkowości w placówkach edukacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz szkoleń dla biegłych rewidentów.

PROGRAM

Dzień 1 

 1. Metody sporządzania RPP
 • Przepisy, definicje, wzory
 1. Charakterystyka poszczególnych działalności
 • Typowe wyłączenia i korekty
 • Zasady ujmowania wypływów i wydatków w działalności inwestycyjnej i finansowej
 • Właściwa organizacja ksiąg rachunkowych wsparciem dla sporządzających rpp
 • Ujawnienia w informacji dodatkowej
 • Rozwiązywanie praktycznych przykładów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Dzień 2

 • Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

W trakcie kursu zaplanowana jest praca z MS Excel, wskazane jest aby uczestnik miał zapewniony dostęp do programu.

OPŁATA

 • 700 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 700 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 700 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 780 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close