Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 06 marca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.45
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

RAFAŁ SZAFRANIEC - licencjonowany doradca podatkowy nr 11032 od 2008 r.; posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze podatku VAT; obecnie partner w KPMG we Wrocławiu; specjalizuje się w podatkach pośrednich zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym; reprezentuje klientów przed organami podatkowymi/celno-skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi zajęcia w zakresie podatku VAT na studiach podyplomowych UE we Wrocławiu; wykłada dla PIBR; KIDP.

PROGRAM

 • Sprzedaż nieruchomości gruntowych
  • Pojęcie terenów budowlanych
  • Nieruchomości zabudowane a niezabudowane
  • Kiedy stosujemy zwolnienie obowiązkowo a kiedy możemy z niego zrezygnować (pierwsze zasiedlenie, ulepszenia)
  • Podatek VAT a PCC
  • Praktyczne podejście „krok po kroku” do transakcji sprzedaży / zakupu nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych
  • Obiekty budownictwa mieszkaniowego oraz społeczny program mieszkaniowy
  • Stawka 8 % vs 23 %
  • Garaże i miejsca parkingowe a stawka VAT
  • Infrastruktura towarzysząca oraz stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku
  • Cesje umów deweloperskich
  • Rola WIS (Wiążących Informacji Stawkowych) – przegląd najnowszych WIS w sektorze
 • Kary umowne i kaucje gwarancyjne a VAT
 • Wykonawstwo zastępcze – zasady rozliczania VAT
 • Obowiązek podatkowy w sprzedaży usług budowlanych i nieruchomości
  • wyrok TSUE w sprawie C 224/18 Budimex S.A. - obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych a protokół zdawczo-odbiorczy
  • dostawy nieruchomości – akt notarialny czy faktyczne przekazanie?
 • Miejsce świadczenia usług budowlanych
  • Pojęcie usługi związanej z nieruchomością
  • co oznacza konieczność rejestracji na VAT w innym kraju UE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 350 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 350 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 350 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 370 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close