Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

CEL

Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenia dla pracownika, który oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują honoraria autorskie. Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

WYKŁADOWCA

Beata Tomaszewska - specjalista w zakresie płac, wykładowca placówek edukacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

PROGRAM

 1. Prawa autorskie majątkowe.
 2. Definicja honorariów autorskich.
 3. Dokumentowania prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 4. Płaca minimalna, a honoraria autorskie- klasyfikacja GUS.
 5. Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia z umowy o pracę.
 6. Naliczanie wynagrodzeń pracownikom uprawnionym do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów:
  • Dodatki za prace w porze nocnej i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • Wynagrodzenie za urlop,
  • Wynagrodzenie chorobowe,
  • Członkostwo w PPK
 7. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r.
 8. Limit roczny 50% kosztów uzyskania przychodów.
 9. Zbieg zwolnień podatkowych „zerowy PIT” i stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku pracy – przykłady na listach płac,
 10. Omówienie rocznego rozliczenia wynagrodzenia.
 11. Rozliczanie 50% kosztów uzyskania przychodów od przychodów z umowy o dzieło.
  • Podleganie składkom społecznym umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
  • Stosowanie preferencji podatkowych
  • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r w przypadku naliczenia wynagrodzenia z umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
 12. Stosowanie oświadczeń podatkowych mających wpływ na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2.
 13. Roczne rozliczenia podatkowe PIT-4R.
 14. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 zasady wystawiania
 15. Podsumowanie – pytania uczestników.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 400 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 400 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 400 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 440 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close