Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 12 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

dr Witold Furman – Doradca podatkowy

PROGRAM

 1. Rozliczenie podatku dochodowego przed zmianą zasad opodatkowania na Ryczałt od dochodów spółek
  a) szczególne zasady odliczenia straty podatkowej
  b) wstępna korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów
  c) dochód z przekształcenia
  d) zapłata zobowiązania wynikającego z wstępnej korekty i dochodu z przekształcenia
  e) obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat
  f) ulgi i zwolnienia przysługujące przed rozpoczęciem stosowania Ryczałtu od dochodów spółek
 2. Podmioty uprawnione do Ryczałtu
  a) podmioty wyłączone z Ryczałtu
  b) podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego Ryczałtem
  c) obowiązki ewidencyjne i inne z zakresu prawa bilansowego
  d) okres opodatkowania Ryczałtem
  e) uchwała o podziale wyniku finansowego
  f) kontynuacja rozliczeń podatkowych
  g) obowiązki informacyjne
 3. Przedmiot opodatkowania Ryczałtem
  a) dochód z tytułu podzielonego zysku oraz zysku przeznaczonego na pokrycie strat dochód
  z tytułu ukrytych zysków (art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT)
  b) dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika
  c) dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku określonych działań restrukturyzacyjnych
  d) dochód z tytułu zysku netto
  e) dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych
 4. Podstawa opodatkowania Ryczałtem
  a) suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat
  b) suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
  c) dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku
  d) dochód z tytułu zysku netto osiągniętego w roku podatkowym, w którym podatnik zakończył opodatkowanie ryczałtem
  e) dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych
 5. Wysokość Ryczałtu
 6. Dochody osiągnięte poza terytorium Polski
  a) metoda wyłączenia z progresją
  b) metoda proporcjonalnego odliczenia
 7. Termin zapłaty ryczałtu oraz złożenia deklaracji
 8. Ryczałt a przepisy o MDR i klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania
 9. Utrata prawa do opodatkowania Ryczałtem
 10. Kontynuowanie rozliczeń operacji gospodarczych powstałych w okresie opodatkowania ryczałtem po rezygnacji z tego opodatkowania
 11. Przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem CIT
 12. Przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem CIT
 13. Koszty uzyskania przychodów
 14. Amortyzacja składników majątku
 15. Rozliczenie dochodów wspólnika spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów spółek
 16. Opodatkowanie przychodów ze świadczeń otrzymanych przez wspólnika spółki, innych niż z wypłat podzielonych zysków spółki, w okresie gdy spółka jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek
 17. Opodatkowanie przychodów z podzielonych zysków otrzymanych przez wspólnika spółki
 18. Opodatkowanie podzielonych zysków spółki wypłaconych w okresie, gdy spółka jest opodatkowana ryczałtem i pochodzących z podziału zysków spółki z okresu, gdy była opodatkowana podatkiem CIT na ogólnych zasadach
 19. Opodatkowanie podzielonych zysków spółki wypłaconych w okresie, gdy spółka jest opodatkowana ryczałtem i pochodzących z podziału zysków spółki z okresu, gdy była opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek
 20. Opodatkowanie podzielonych zysków spółki wypłaconych w okresie, gdy spółka już nie jest opodatkowana ryczałtem, ale pochodzących z podziału zysków spółki z okresu, gdy była opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 300 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 300 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close