Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 14 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Aldona Wiejak-Głuszko - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

 • Regulacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ich konsekwencje dla pracodawcy.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów ustawy.
 • Świadczenie urlopowe – zasady jego wypłaty.
 • Obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a dane przetwarzane przez pracodawcę w celu przyznawania świadczeń z ZFŚS.
 • Oświadczenie pracownika – jego rola w kontekście udostępniania danych pracodawcy do celów uzyskania prawa do świadczeń z ZFŚS
 • Przetwarzanie danych wrażliwych pracownika – czy jest możliwe?
 • Okres przetwarzania danych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
 • Obowiązek przeglądu danych przez pracodawcę – jak go realizować?
 • Sposób dokumentowania sytuacji pracownika w celu przyznania świadczeń z ZFŚS
 • Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
  • naliczanie corocznego odpisu podstawowego
  • odpisy dodatkowe
  • źródła zwiększania funduszu
  • obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. jak utworzyć go prawidłowo.
 • Regulamin ZFŚS – co nowego musi się w nim pojawić, by pracodawca mógł prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS?
 • Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w ujęciu RODO i ustawy o ZFŚS
 • Przetwarzanie danych w procesie ustalania prawa do świadczeń z ZFŚŚ - uprawnienia komisji socjalnej, obowiązki pracodawcy, uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia.
 • ZFŚS w orzecznictwie SN.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 300 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 300 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close