Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
700,- zł od osoby
630,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 16 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 13.30
  • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

OPIS

W praktyce nie da się uciec od tematu rozliczania korekt. Każdy podatnik musi się zmierzyć z problematyką korekt zwiększających, faktur pustych, kosztów na przełomie okresów rozliczeniowych, brakiem potwierdzeń faktur korygujących itp. Podczas szkolenia przeprowadzimy uczestników w bardzo przystępny, przejrzysty sposób przez arkana wiedzy podatkowej łącząc VAT, CIT i PIT. Z pewnością słuchacze nabędą nowe umiejętności, dowiedzą się również -co będzie pewnym zaskoczeniem dla nich, że to co wydawało się oczywiste wcale takim nie jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o korekty u nabywcy zmniejszające. Uczestnicy otrzymają wiele interesujących zestawień, a podczas szkolenia rozwiążemy kilkanaście istotnych przykładów z możliwością oczywiście uwzględnienia tematów zaproponowanych na czacie. Polecamy Państwu ten projekt gdzie będzie również czas na DICTUM-FACTUM.

PROGRAM

1. Zasady rozliczania korekt w świetle ustaw o podatkach dochodowych – brak synchronizacji z pierwotnym przychodem i kosztem.
2. Jaki wpływ na księgowanie korekt ma fakt, że księgi rachunkowe są otwarte?
3. Podział dokumentów korygujących w świetle prawa podatkowego.
4. Jakie przyczyny uprawniają podatnika do wystawienia faktur korygujących w świetle przepisów prawa oraz bogatego orzecznictwa.
5. Rozliczanie faktur zmniejszających na tle ustaw podatkowych – powiązania VAT, CIT, PIT.
6. Ćwiczenia łączące w sobie wszystkie podatki.
7. Problematyka rozliczenia korekt zwiększających po stronie sprzedającego – pułapki.
8. Jak należy się zachować, gdy otrzymujemy jako nabywca korekty na minus – zaskoczenia.
9. Jak eliminować ryzyka podatkowe.
10. Korekty dotyczące podzielonej płatności.
11. Dokumentowanie korekt.
12. Zadanie łączące wszystkie poziomy wiedzy.
13. Kiedy faktury korygujące zmniejszające VAT nie podlegają ujęciu w JPK?
14. Korygowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu usług.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
  • 300 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
  • 300 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
  • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close