Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 20 marca 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

CEL

Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania podstawy zasiłkowej jak i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z wynagrodzenia wieloskładnikowego. Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

WYKŁADOWCA

Beata Tomaszewska - specjalista w zakresie płac, wykładowca placówek edukacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

PROGRAM

 • Krótkie omówienie procentu płatności przy rożnych świadczeniach miedzy innymi: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego.
 • Zasady ustalania okresu, z którego wynagrodzenie jest przyjmowane do podstawy zasiłkowej:
  • Okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru:
   • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
   • zatrudnienie przez niepełne 12 miesięcy,
   • choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
   • choroba w drugim miesiącu ubezpieczenia,
   • nieobecności pracownika w okresie ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,
  • Szczególne przypadki przy ustalaniu okresu, z którego wynagrodzenie jest przyjmowane do podstawy zasiłkowej:
   • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej np.: urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
   • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej np.: urlopem macierzyńskim, świadczeniem rehabilitacyjnym,
   • zmiana wymiaru etatu przez rozpoczęciem nieobecności chorobowej,
 • Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy.
 • Składniki wynagrodzenia których nie należy przyjmować do ustalania podstawy zasiłkowej.
  • zapisy stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które dają możliwość wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
  • sposób postępowania przy braku jednoznacznych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych,
  • składniki dopełniane i przyjmowane w wartościach faktycznie wypłaconych,
  • składniki obowiązujące do określonego terminu,
 • Zasady ustalania podstawy zasiłkowej ze stałych składników wynagrodzenia.
 • Zasady ustalania podstawy zasiłkowej ze zmiennych miesięcznych składników wynagrodzenia
 • Zasady ustalania podstawy zasiłkowej ze zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy kwartalne.
 • Zasady ustalania podstawy zasiłkowej ze zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy roczne.
 • Zasady ustalania podstawy zasiłkowej, gdy z pracownikiem są zawierane umowy cywilnoprawne.
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 • Wpływ zmiany wymiaru etatu na ustalanie podstawy zasiłkowej.
 • Dopełnianie wynagrodzenia w podstawie zasiłkowej, a zwolnienie od pracy związane z działaniem siły wyższej
 • Dopełnianie wynagrodzenia, a nieobecność nieusprawiedliwiona.
 • Zasady liczenia okresu zasiłkowego.
 • Zasady ustalania świadczeń na przełomie roku.
 • Ćwiczenia w naliczaniu podstawy zasiłkowej.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 400 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 400 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 400 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 440 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close