Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 17 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 16.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

CEL

Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników osiągających wynagrodzenie z umowy o pracę. Przećwiczenie zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

WYKŁADOWCA

Beata Tomaszewska - specjalista w zakresie płac, wykładowca placówek edukacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

PROGRAM

I Rozliczanie na liście płac urlopów:

 1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego.
  • Zasady uwzględniania poszczególnych rodzajów składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego.
 2. Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego.
 3. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych.
 4. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych.
 5. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych przy zmianie wysokości składników - zasada przeliczania składników zmiennych przy zmianie w zasadach naliczania ich wartości.
 6. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych miesięcznych – wyłączanie składnika, który przestał być wypłacany
 7. Wpływ zmiany płacy minimalnej od 1 lipca na wysokość wynagrodzenia za urlop w lipcu, sierpniu i we wrzeniu.
 8. Urlop na przełomie miesięcy.
 9. Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.

II Zasady naliczania wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

III. Zasady naliczania wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia.

 1. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za nieobecność z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia przy wynagrodzeniu w stałej stawce miesięcznej
 2. Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia nieobecność z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia ze składników zmiennych.

IV Naliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

 1. Składniki stałe w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 2. Składniki zmienne w podstawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
  • Składniki zmienne miesięczne
  • Składniki zmienne za okresy dłuższe niż miesiąc
  • Dopełnianie składników w przypadku nieprzepracowania wszystkich dni roboczych w okresie wchodzącym do podstawy
  • Przeliczanie składników do wartości należnych w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu
  • Składniki wyłączanie z podstawy naliczania ekwiwalentu,
 1. Współczynnik do ekwiwalentu na rok 2024 r. oraz zasada jego ustalania,
 2. Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracowników niepełnosprawnych.

V Ustalanie wysokości odprawy i odszkodowań.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 400 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 400 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 400 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 440 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close