Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
220,- zł od osoby
200,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 15 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00
 • 15 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

 Aldona Wiejak-Głuszko - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

 1. Dokumentacja pracownicza po zmianach w prawie pracy.
 2. Podział akt osobowych- omówienie zawartości poszczególnych grup. Przykłady gromadzonych dokumentów. Teczka personalna po zmianach w prawie pracy.
 • przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza,
 • dokumenty cudzoziemca,
 • informacja dodatkowa w akt osobowych po zmianach ,
 • Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia
 • Zaświadczenia o niepełnosprawności
 • Weryfikacja posiadanego przez pracownika prawa jazdy
 • Pozyskiwanie danych o powodach odejścia z pracy
 • Umowa o pracę – treść i oświadczenie cudzoziemca.
 • Ewidencja czasu pracy po zmianach.
 • Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji czasu pracy
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy.
 1. Zakres kontroli PIP dotyczący dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem najczęstszych nieprawidłowości.
 • zakres dokumentacji jaką może żądać inspektor pracy,
 • kontrola legalności zatrudnienia.

4. Świadectwo pracy - omówienie zmian w treści świadectwa pracy dokumentu i analiza najczęściej popełnianych błędów

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 350 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 350 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 350 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 370 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close