Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
450,- zł od osoby
410,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 16 maja 2024 r. od godz. 08.30 do 15.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Daniel Druzd - specjalista z zakresu kadr i płac, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie; wieloletni wykładowca SKwP na kursach kadrowo-płacowych

PROGRAM

 1. Wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Ogólnokrajowe przepisy regulujące naliczanie wynagrodzeń.
 • Obsługa nowozatrudnionych pracowników w kontekście płac.
 • Rodzaje składników wynagrodzenia.
 • Ustawowe minimalne wynagrodzenie.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności różnego rodzaju.
 1. Kalkulowanie kodeksowych składników wynagrodzenia
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne płatne zwolnienia od pracy.
 • Wynagrodzenie za okres nieobecności związane z siłą wyższą.
 • Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy (wynagrodzenie chorobowe).
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Odprawy i odszkodowania związane ze stosunkiem pracy.
 1. Wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Świadczenia rehabilitacyjne.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Ustalanie podstawy zasiłkowej – najczęstsze przypadki.

4.Podstawy naliczania potrąceń publicznoprawnych z wynagrodzenia i zasiłków

 • Ustalanie przychodu pracownika.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej podatek.
 • Stosowanie zwolnień podatkowych i składkowych.
 • Zasady naliczania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Naliczania składek finansowanych przez pracodawcę (składki społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe).
 • Przykłady naliczania list płac od brutta do kwoty należnej do wypłaty.
 • Przykłady list płac uwględniających potrącenia egzekucyjne i potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 410 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 410 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 410 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 450 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close