Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł cena ze zniżką
Terminy

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 12 czerwca 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Aldona Wiejak-Głuszko - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

 1. Praca w godzinach nadliczbowych: wyjaśnienie pojęć i omówienie orzecznictwa.
 2. Nadgodziny kadry zarządzającej.
 3. Godziny nadliczbowe: przekroczenie dobowej normy czasu pracy, przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy.
 4. Święto przypadające w sobotę.
 5. Kwalifikowanie godzin racy pracownika niepełnoetatowego.
 6. Sposób określenia limitu godzin w umowie o pracę pracownika zatrudnionego na niepełny etat.
 7. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych- zasady udzielania. Z inicjatywy pracodawcy i pracownika.
 8. Wzory dokumentów obligatoryjnych.
 9. Modyfikacja obowiązującego harmonogramu ze względu na pracę w nadgodzinach.
 10. Czas wolny za prace w niedzielę i święto lub inny dzień wolny od pracy.
 11. Choroba lub urlop w dzień wolny udzielony w zamian za pracę w wolna sobotę, niedzielę lub święto.
 12. Wpływ odbioru godzin na wynagrodzenia pracownika.
 13. Rekompensata dodatkowej pracy niepłenoetatowaca.
 14. Wynagrodzeni za godziny nadliczbowe- termin wypłaty normalnego wynagrodzenie i dodatków. Stanowisko GIP i Ministerstwa.
 15. Czas wolny na część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu.
 16. Ryczałty za noce lub nadgodziny.
 17. Zasady rekompensaty dyżurów pełnionych przez pracowników.
 18. Czy pracownik może być stratny finansowo wskutek skorzystania z dnia wolnego?
 19. Czas pracy w treści przepisów wewnątrzzakładowych.
 20. Obowiązki pracodawcy: obwieszczenie o czasie pracy w sytuacji braku regulaminu pracy: obligatoryjna i rekomendowana treść, sposób poinformowania pracowników, termin przekazania.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 350 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 350 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 350 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 370 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close