Miasto:
Bydgoszcz
Typ:
szkolenie
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł cena ze zniżką

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 marca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Małgorzata Klara Rumowska – radca prawny, wieloletni wykładowca SKwP

PROGRAM

 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w tym:
  a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
  b) pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”,
  c) pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
  d) opodatkowanie urządzeń technicznych,
  e) sieci techniczne,
  f) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
  g) zbiorniki,
  h) drogi,
  i) wiaty
  j) wolno stojące instalacje, maszty antenowe i wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
  k) tymczasowe obiekty budowlane,
  l) place, place pod śmietnik, ogrodzenia,
  m) przyłącza.
 2. Wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości, księgi wieczyste a podatek od nieruchomości, możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi, Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości.
 3. Określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  a) zasady określania powierzchni gruntów,
  b) powierzchnia użytkowa budynku,
  c) dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
  d) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
  e) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
  f) budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
  g) modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.
 4. Podatnik podatku od nieruchomości:
  a) właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
  b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
  c) użytkownik wieczysty podatnikiem podatku od nieruchomości,
  d) posiadacz zależny – posiadacz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  e) odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie podatkowe. 
 1. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
  a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
  c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
  d) sprzedaż nieruchomości,
  e) likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
  f) deklaracje w podatku od nieruchomości,
  g) terminy zapłaty podatku.
 2. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
 3. Organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości, przedawnienie podatku od nieruchomości.
 4. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych dotyczące podatku od nieruchomości.
 5. Pytania i odpowiedzi.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla członków zwyczajnych i wspierających SKwP z opłaconą na bieżąco składką
 • 300 zł - dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+
 • 300 zł - dla osób z Kartą Dużej Rodziny
 • 330 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close