Serdecznie zapraszamy członków KLUBU BIUR RACHUNKOWYCH Oddziału SKwP w Bydgoszczy na

Jesienne spotkanie dla biur rachunkowych 🍁,

które odbędzie się 26 września 2023 r. o godzinie 10:00.

I część spotkania - Jak udokumentować zgodność z RODO w biurach rachunkowych? - odbędzie się w systemie hybrydowym, tzn. spotkanie odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18, jednakże dla tych z Państwa którzy nie mogą w tym dniu do nas przyjechać, zapraszamy do uczestnictwa w trybie online.

II część spotkania - Jak być mądrym przed szkodą - ubezpieczenie biura rachunkowego - odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym, tzn. w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18.

Plan spotkania:
10:00 - 12:00 - Jak udokumentować zgodność z RODO w biurach rachunkowych – Aleksandra Zwolińska Mańczak. Uczestnicy dowiedzą się:
• Jakie dokumenty potwierdzające zgodność z RODO należy lub warto opracować;
• Które dokumenty mają charakter wewnętrzny, a które należy opublikować na stronie internetowej lub podać do wiadomości pracowników;
• Jakie dokumenty są istotne z punktu widzenia kontrolera z UODO.

Wszystkim członkom, którzy mają zapłacone aktualne składki przekażemy wzory dokumentów stanowiących potwierdzenie wdrożenia wymogów RODO do zaadoptowania do danego biura rachunkowego (17 różnych wzorów dokumentów!)

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

12:30 - 13:30 - Jak być mądrym przed szkodą - ubezpieczenie biura rachunkowego - Karol Włodarczak. Uczestnicy dowiedzą się:
• Czy każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie obowiązkowe?
• Zakres ochrony - trzy filary ubezpieczenia OC biura rachunkowego
• Jakich szkód w biurach rachunkowych jest najwięcej?
• Jaki zakres ubezpieczenia jest najbardziej potrzebny?
• Roszczenie klienta – na jaką pomoc SAGA Brokers możesz liczyć?
• Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

 

ZGŁOSZENIA udziału w spotkaniu przyjmujemy drogą mailową: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close