Członków Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy zapraszamy do udziału w następujących spotkania klubowych w formie ONLINE:

 • 07 kwietnia 17.00-20.00

WZMOCNIENIE SAMOOCENY – Jak znaleźć czas na rzeczy ważne? Zarządzanie sobą w czasie – drugi krok - Warsztaty

  1. Co to jest czas?
  2. Techniki i metody zarządzania sobą w czasie
  3. Wyznaczanie celów
  4. Macierz Eisenhowera
  5. Uwarunkowania właściwego zarządzania sobą w czasie
  6. Delegowanie jako istota zarządzania sobą w czasie
  7. Podsumowanie – odpowiedzi na pytania

Prelegenci:

dr Katarzyna Chłapek doradca podatkowy, akredytowany tutor, trener on-line, wykładowca SKWP, ACCA, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiadająca 26 letnie doświadczenie w branży

dr Sylwia Krajewska
certyfikowany specjalista ds. controllingu, akredytowany tutor, trener on-line, wykładowca SKWP, ACCA, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiadająca 23 letnie doświadczenie w branży

 

 • 26 kwietnia 10.00-11.30

Standard Rachunku Kosztów w podmiotach leczniczych - wyzwania i szanse

Odczyt w szczególności dla pracowników podmiotów leczniczych (szpitale, POZ, pogotowia, uzdrowiska, centra diagnostyki, hospicja, ośrodki terapeutyczne) odpowiedzialnych za uruchomienie standardu rachunku kosztów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Standard rachunku kosztów – wyzwania:
Trudności
Standard rachunku kosztów – podstawowe informacje
Wymagane etapy alokacji kosztów
Wycena procedur medycznych
Jaka jest rola księgowych (biur rachunkowych) w uruchomieniu standardu rachunku kosztów?
CO+ - program controllingowy umożliwiający uruchomienie standardu rachunku kosztów
Standard rachunku kosztów – szanse:
Co daje CO+, a o czym mówi Rozporządzenie
Raportowanie zarządcze
Korzyści dla dyrekcji oraz pionu finansowego
Pytania i odpowiedzi

Prelegenci:

przedstawiciele firmy COplus Sp. z o.o. - dr Anna Szymańska oraz Grzegorz Joachimiak

 

Zgłoszenia udziału przyjmujemy drogą mailową: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close