02 marca o godz. 17.00 zapraszamy na odczyt klubowy.

Tematem będzie:

"Raportowanie umów o dzieło do ZUS"

Program:

  • Na czym polega nowy obowiązek informacyjny? Czy każdy jest zobowiązany go realizować?
  • Czy nowa regulacja wpływa na zakres obowiązków księgowych? Czy biura rachunkowe mogą uniknąć nowego obowiązku?
  • W jaki sposób dokonać zgłoszenia? - procedura zgłoszenia umów o dzieło
  • Jak zweryfikować zasadność zgłoszenia? Praktyczna problematyka umów o dzieło.
  • Czy każdą umowę nazwaną „umowa o dzieło” należy tak traktować? Cechy charakterystyczne umowy o dzieło oraz jak odróżnić ja od innego rodzaju umów.
  • Ryzyka dla firm stosujących umowy o dzieło na dużą skalę – reklasyfikacja umów oraz jej skutki.

 

Prelekcję poprowadzi: Wojciech Frankiewicz

adwokat, który od ponad 6 lat kompleksowo obsługuje działy HR średnich i dużych przedsiębiorstw.  Doradza głównie w obszarach związanych z nawiązywaniem i rozwiązaniem stosunków pracy, sporządzaniem wewnątrzzakładowych regulaminów i procedur oraz negocjowaniem umów z podmiotami świadczącymi usługi dla HR.  Wspiera przedsiębiorców w realizowaniu ustawowych obowiązków.

Zapraszamy!

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close