07 lutego 2022 odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Biur Rachunkowych działającego w Oddziale Okręgowym w Bydgoszczy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Do Klubu zapisało się już 54 właścicieli biur z naszego okręgu.

Na spotkaniu – w tajnym głosowaniu - wybrane zostały władze Klubu:

Małgorzata Ciechanowska – Przewodnicząca

Sylwia Kleina – Sekretarz

Ewa Barnik – członek

Serdecznie gratulujemy!

Prezydium Klubu reprezentuje różne miasta naszego okręgu: Bydgoszcz, Grudziądz i Inowrocław.

Zebrani dyskutowali o kierunkach działania Klubu, tematyce najbliższych spotkań i ich częstotliwości. Spotkanie było okazją do nawiązania koleżeńskich kontaktów i wymiany doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Galeria

Pozostałe aktualności

ul. Toruńska 24
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 43 77
tel. 52 348 43 80
fax 52 348 43 88

szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl
biuro@bydgoszcz.skwp.pl

ING Bank Śląski SA 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976

close